HOME > 커뮤니티 > 전수교육관 일정

 
     2019년3월      
일요일 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일
         1 삼일절 2
3 4 5 경칩 6 7 (음)2.1 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 (음)2.11 18 19 20 춘분 21 22 23
24 25 26
문화가있는날
27 (음)2.21
문화가있는날
28
문화가있는날
29 30
31            

  
25586 강원도 강릉시 단오장길 1(노암동) T.033-660-3940~3944 F.033-640-4264
Copyright(C) 2008 By 강릉단오제전수교육관. All Rights Reserved.
관리자